Cjenik

 

CJENIK PAKETA USLUGA ZA TVRTKE Start Start+ Optimum Optimum+ Super Maxi
 
Mjesečna naknada 99,00 € 109,00 € 129,00 € 149,00 € 179,00 € 229,00 €
    745,92 kn 821,26 kn 971,95 kn 1.122,64 kn 1.348,68 kn 1.725,40 kn
               
Knjiženja Mjera Uključeno Uključeno Uključeno Uključeno Uključeno Uključeno
Knjiženja ulaznih i izlaznih računa kom 25 25 50 50 100 150
Knjiženja bankovnih izvoda i temeljnica po stavci 25 25 50 50 100 150
Knjiga URA i IRA - DA DA DA DA DA DA
Online pregled ulaznih računa - DA DA DA DA DA DA
Online kreiranje i ispis izlaznih računa - DA DA DA DA DA DA
Online pregled dugovanja i ispis opomena - DA DA DA DA DA DA
 
Evidencija imovine
Evidencija osnovnih sredstava kom 5 5 10 10 20 30
Evidencija sitnog inventara kom 10 10 20 20 30 40
Obračun amortizacije po stavci 5 5 10 10 20 30
Knjiga sitnog inventara - DA DA DA DA DA DA
 
Blagajna
Knjiženje uplatnica i isplatnica kom 10 10 20 20 30 40
Priprema naloga za plaćanje po stavci 5 5 10 10 20 30
Online vođenje blagajne - DA DA DA DA DA DA
 
Izvješća
Mjesečni/Tromjesečni obračun PDV-a kom 1 1 1 1 1 1
 
Obračun plaća
Mjesečni obračun plaća kom - 1 - 2 3 5
Mjesečni izvj. o isplati plaća (JOPPD) kom - 1 - 1 1 1
Online vođenje evidencije prisutnosti - - DA - DA DA DA
 
Putni nalozi
Izrada putnih naloga kom - 1 - 2 3 5
Kontrola i knjiženje putnih naloga kom - 1 - 2 3 5
Mjesečni obračun loko vožnje po zaposlenom kom - 1 - 2 3 5
Online izrada putnih naloga - - DA - DA DA DA

Napomena:

*sve cijene su bez PDV-a
**godišnja izvješća, usluge na zahtjev, te korištenje usluga izvan paketa naplaćuje se prema cjeniku pojedinačnih usluga

   
 

KOJI PAKET ODABRATI?

 
  Broj zaposlenih
                       
Mjesečni broj računa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
 
10 START START+ START+ START+ START+ START+ START+ START+ START+ START+ START+
20 START START+ START+ START+ START+ START+ START+ START+ START+ START+ START+
30 START START+ START+ START+ START+ START+ START+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+
40 START START+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+
50 Optimum Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+
60 Optimum Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+
70 Optimum Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Optimum+ Super Super Super Super
80 Optimum Optimum+ Optimum+ Super Super Super Super Super Super Super Super
90 Optimum Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super
100 Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super
110 Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super
120 Super Super Super Super Super Super Super Super Super Super Maxi
130 Super Super Super Super Super Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi
140 Super Super Super Super Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi
150+ Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi Maxi

 

Cjenik pojedinačnih usluga