Obračun plaća

 

U slučaju da trebate samo obračun plaća nudimo Vam vrlo povoljan paket usluga SAMO PLAĆE koji uključuje:

  • Redovni mjesečni obračun plaća
  • Obračun bolovanja i neoporezivih naknada
  • Online evidenciju prisutnosti
  • Priprema isplatnih lista za svakog djelatnika i slanje u PDF-u
  • Obračun doprinosa za službeni put u inozemstvo
  • Obračun drugog dohotka (autorski honorari, ugovori o djelu itd.)
  • Mjesečni izvj. o isplati plaća za Poreznu Upravu (JOPPD)
  • Elektronska prijava i odjava zaposlenika na HZZO i HZMO
  • Priprema temeljnica za knjiženje i elektronska dostava u Vaše računovodstvo


Cjenik paketa usluga SAMO PLAĆE:

Broj zaposlenih Količina Cijena u EUR bez PDV-a Cijena u kn bez PDV-a
 
 
1-10 po zaposleniku 10,00 75,35
> 10 po zaposleniku 9,00 67,81