Paket Maxi

 

Paket usluga Maxi namijenjen je tvrtkama koje imaju 5 i više zaposlenika te više od 100 računa mjesečno.  Paket Maxi ima mjesečnu naknadu od 229,00 EUR bez PDV-a i uključuje knjiženje do 150 računa mjesečno, te vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa koje su obvezne u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Također uključuje i mjesečne ili tromjesečne izvještaje obračuna PDV-a prema Poreznoj Upravi.

Osim navedenih usluga paket Maxi uključuje vođenje Blagajne koja je dostupna u online varijanti gdje korisnik po potrebi može samostalno ispisivati uplatnice i isplatnice te imati uvid u svakodnevni promet.

Paket Maxi također uključuje online pregled ulaznih i izlaznih računa, te mogućnost online ispisa izlaznih računa koje ste prethodno kreirali prema Vašem obrascu i s prepoznatljivim obilježjima Vaše tvrtke (naziv, logo, boje itd.). Tu je također i online baza Vaših artikala odnosno usluga koju možete kreirati kako bi pojednostavili dodavanje pojedinih stavki na račun.

Paket Maxi uključuje mjesečni obračun plaće za 5 zaposlenih, online evidenciju prisutnosti zaposlenika, te sve potrebne mjesečne izvještaje za Poreznu Upravu. Također ovaj paket uključuje evidenciju osnovnih sredstava (mjesečno do 30 osnovnih sredstava), obračun amortizacije (mjesečno do 30 stavki), te knjigu sitnog inventara.

Više o popisu usluga koje uključuju pojedini paketi, te kako odabrati paket u skladu s Vašim potrebama možete naći ovdje.